Wyłączniki ciśnieniowe

Aktywne filtry

Wyłączniki ciśnieniowe

Wyłącznik ciśnieniowy to podstawowe urządzenie służące do bezobsługowego sterowania pompą (tzw. automatyczna praca pompy). W naszej ofercie proponujemy dwa rodzaje wyłączników ciśnieniowych: przepływowe oraz presostaty.

Podstawowymi funkcjami obu wyłączników ciśnieniowych jest załączanie i wyłączanie pompy według zadanych parametrów lub aktualnego zapotrzebowania. Optymalizacja czasu pracy pompy, a co za tym idzie kosztów jej eksploatacji.

Jaki ciśnieniowy wyłącznik wybrać?

Aby poprawnie wybrać odpowiedni sterownik dla swojej instalacji, należy zwrócić uwagę na kilka elementów takich jak ilość punktów czerpalnych, częstość korzystania z instalacji oraz czy zainstalowany jest zbiornik hydroforowy.

Głównym czynnikiem decydującym o rodzaju ciśnieniowego wyłącznika jest to czy w instalacji zastosowany jest zbiornik hydroforowy. Jeśli posiadamy zbiornik membranowy lub przepływowy, konieczne jest zastosowanie wyłącznika ciśnieniowego typu presostat (LCA). Z uwagi na charakter pracy instalacji ze zbiornikiem i możliwości ustawienia różnicy ciśnień na presostacie, tylko taki rodzaj wyłącznika będzie współpracować prawidłowo z zainstalowanym zbiornikiem.

W przypadku małych instalacji bez zbiornika lub w systemach nawadniania, gdzie pobór wody jest w większości poborem ciągłym, możemy zastosować wyłączniki ciśnieniowe przepływowe.

Wyłącznik ciśnieniowy presostat

Sterownik ciśnieniowy – presostat jest stosowany głównie w instalacjach, w których znajduje się zbiornik hydroforowy. Presostat steruje zasilaniem pompy na podstawie nastawionych ciśnień załączenia i wyłączenia pompy. Ciśnienie wyłączenia pompy to wartość ciśnienia, które zostanie zakumulowane w zbiorniku hydroforowym. Ciśnieniowy wyłącznik utrzymuje pracę pompy do momentu osiągnięcia zadanego ciśnienia wyłączenia. Ciśnienie załączenia ustawiane na presostacie to wartość, przy której pompa zostanie ponownie załączona. Podczas użytkowania instalacji i poboru wody ze zbiornika od momentu osiągnięcia ciśnienia wyłączenia do momentu spadku tej wartości do zadanego ciśnienia włączenia, pompa nie zostanie uruchomiona. Takie ustawienia wraz z dostępną pojemnością zbiornika powoduje zminimalizowanie włączeń pompy w ciągu czasu korzystania z instalacji wodnej. Wyłącznik ciśnieniowy może pracować z pompami zasilanymi prądem o napięciu 230V oraz 400V.

Przepływowy wyłącznik ciśnieniowy

Przepływowy wyłącznik ciśnieniowy to urządzenie sterujące pracą pompy w sposób bezpośredni (załącz/wyłącz). Oznacza to, że pompa zostanie uruchomiona za każdym razem, gdy otworzymy jakiś punkt czerpalny na instalacji. Z tego względu takie sterowniki najczęściej stosowane są w systemach nawadniania oraz małych instalacjach domowych (np. domki letniskowe).

Zasada działania przepływowego wyłącznika ciśnieniowego polega na stałym utrzymywaniu ciśnienia w instalacji. W momencie otworzenia punktu czerpalnego, ciśnienie w instalacji spada, co jest wykryte przez czujnik w ciśnieniowym wyłączniku. Po wykryciu spadku ciśnienia sterownik uruchamia pompę i podtrzymuje jej pracę do momentu ponownego wzrostu ciśnienia w instalacji (tj. braku poboru wody).

Dodatkowym atutem takich ciśnieniowych wyłączników jest funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy. Wbudowany czujnik przepływu na bieżąco kontroluje czy podczas pracy pompy jest również przepływ wody przez instalację. Jeżeli z jakiegoś powodu pompa pracuje, a nie generuje przepływu wody przez sterownik, ten rozłączy zasilanie i zatrzyma pompę, aby zapobiec możliwym awariom i uszkodzeniom w wyniku pracy pompy na sucho. Przepływowy wyłącznik ciśnieniowy może współpracować jedynie z urządzeniami o zasilaniu napięciem 230V.

Należy pamiętać, że oba opisane rodzaje ciśnieniowych wyłączników są to urządzenia elektryczne, które bezpośrednio sterują zasilaniem pompy. Miejsce montażu takich urządzeń musi być zabezpieczone odpowiednio przed działaniem wilgoci według wskazań producenta.