Pompy z falownikiem

Aktywne filtry

Pompy z falownikiem 

Pompy z falownikiem są urządzeniami zapewniającymi optymalną i płynną pracę pompy oraz całej instalacji. Falownik to nowoczesne urządzenie sterujące pracą silnika pompy, co przekłada się bezpośrednio na uzyskiwane parametry hydrauliczne i ogólną kontrolę instalacji. Dodatkowymi zaletami stosowania falowników w pompach jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez dostosowywanie pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania. 

Czym jest falownik?

Zadaniem falownika jest regulacja prędkości obrotowej pompy poprzez zmianę częstotliwości prądu podawanego na silnik pompy. Zmiana częstotliwości, a co za tym idzie prędkości obrotowej, wpływa na wartości generowanego ciśnienia oraz przepływu jaki pompa jest w stanie uzyskać. Inaczej mówiąc, im mniejsza częstotliwość, tym mniejsze wartości hydrauliczne jest w stanie wygenerować pompa (spadek dostępnej siły odśrodkowej w hydraulice pompy). Aby falownik mógł poprawnie kontrolować pracę pompy, w układzie powinien być zastosowany dodatkowy element pomiarowy, którym w zdecydowanej większości przypadków jest czujnik ciśnienia. To właśnie zadanym ciśnieniem najczęściej sterowane są pompy z falownikiem.

Jak działa falownik w pompie i jakie są zalety jego wykorzystania?

Polega to w skrócie na tym, że ustawiamy na falowniku zadane ciśnienie wody jakie chcemy, aby było utrzymywane w instalacji. Aktualne ciśnienie w instalacji odczytywane jest za pomocą czujnika ciśnienia. Jeżeli ciśnienie wzrasta powyżej zadanego, falownik dostaje sygnał do obniżenia prędkości obrotowej pompy i co za tym idzie zmniejszenie przepływu. Analogicznie, jeżeli rozbiory wody w instalacji są większe i ciśnienie w instalacji spadnie poniżej zadanego, falownik będzie zwiększał prędkość obrotową pompy tak, aby ta była w stanie dostarczać wodę pod odpowiednią ilością i ciśnieniem do momentu uzyskania ciśnienia zadanego w ustawieniach.

Taka praca pompy z falownikiem pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji i znacząco redukuje koszty związane z poborem energii elektrycznej podczas pracy silnika elektrycznego. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie pracy pompy na suchobiegu. Nowoczesne falowniki są w stanie wykryć pracę pompy bez wody w instalacji i odpowiednio szybko rozłączyć zasilanie pompy, co pozwala na uniknięcie kosztownych awarii pompy. 

Hydroforowa pompa z falownikiem a zbiornik hydroforowy

W przypadku instalacji z zastosowaniem pomp hydroforowych z falownikiem, bardzo często pojawia się pytanie czy w takiej instalacji musi być zainstalowany zbiornik hydroforowy, przeponowy. Otóż, odpowiedź brzmi: tak. W instalacji z zastosowaniem pompy z falownikiem koniecznie powinien być również zamontowany mały zbiornik przeponowy. Pomimo tego, że falownik utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, podczas zmiany parametrów pracy występują tzw. uderzenia hydrauliczne wynikające ze zmiany objętości pompowanej wody w instalacji. Takie uderzenia mogą powodować rozszczelnienie instalacji na różnego typu złączkach i armaturze oraz prowadzić do częstego zakłamywania odczytów z czujnika ciśnienia, co prowadziłoby do częstego załączania i wyłączania pompy. Zbiornik hydroforowy pełni funkcję małego bufora ciśnienia, który kompensuje powstające wahania ciśnień w instalacji. 

Wymagana pojemność takiego zbiornika jest bardzo łatwa do określenia. Z reguły wystarcza zastosowanie zbiornika o pojemności od 8 do 24 litrów. Przyjmuje się, że pojemność zbiornika określana jest jako 1/10 nominalnej wydajności pompy określonej w L/min (np. jeśli pompa ma wydajność na poziomie 80 L/min to pojemność zbiornika powinna wynosić min. 8 litrów).

Oferta pomp z falownikiem 

Podsumowując, pompy z falownikiem to nowoczesny i opłacalny system sterowania pompy. Zapewnia stałe optymalne parametry hydrauliczne w instalacji i zabezpiecza pompę przed pracą na sucho lub nieprawidłową pracą, obniżając przy tym koszty eksploatacji. Oferujemy pompy z falownikami takich producentów jak Lowara, Nocchi, AquaCraft i innych. Na indywidualne zapytanie naszych Klientów dostarczamy urządzenia do bardziej skomplikowanych aplikacji przemysłowych.