Co oznacza wysokość podnoszenia pompy?

Co oznacza wysokość podnoszenia pompy?

Co oznacza wysokość podnoszenia pompy? Jak jest liczony? Czy mierzy się go od lustra wody, czy od króćca tłocznego? To pytania, które często padają podczas wyboru, a właściwie doboru pompy.

Dobór pompy pod wskazaną aplikację opiera się na wyborze urządzenia odpowiedniego pod względem konstrukcji, jak i charakterystyki pracy. Określenie prawidłowych parametrów pracy urządzenia często bywa problematyczne z uwagi na brak odpowiednich informacji. Jednym z wymaganych parametrów jest wysokość podnoszenia pompy. Termin ten wciąż rodzi wiele sprzecznych zdań.

Co określa parametr wysokość podnoszenia pompy?

Z definicji, wysokość podnoszenia (H) wskazuje maksymalną wysokość, na jaką pompa jest w stanie podnieść ciecz, bez obliczania oporów w instalacji. Wysokość tę mierzy od lustra się i podaje w metrach. Zakłada się, że każde 10 metrów podnoszenia to wzrost ciśnienia o 1 bar. Informacja ta pozwala dobrać urządzenie, które będzie w stanie spełniać warunki wskazanej aplikacji. Jest to o tyle istotne, ponieważ każda pompa na wylocie ma osiągnąć zadane ciśnienie.

W obliczeniu oporów pomocne są specjalne kalkulatory, w których po wprowadzeniu niezbędnych danych (długość rurociągu, średnica rurociągu, wykonanie materiałowe, liczba wylotów i zaworów) otrzymamy informację na temat oporu. Posiadając dane dotyczące oporów, jesteśmy już w stanie dobrać odpowiednie urządzenie, które osiągnie pożądane ciśnienie.

Jak określa się wysokość podnoszenia pompy?

Na całkowitą wysokość podnoszenia pompy składa się kilka czynników:

  • Wysokość geometryczna, z której pompa ma rzeczywiście zassać
  • Opory w przepływie ssania na rurociągu, które powodują straty ciśnienia.
  • Wysokość geometryczna, na którą pompa ma tłoczyć.
  • Opory w przepływie tłoczenia na rurociągu, które powodują straty ciśnienia.

Opór, jak powstaje na skutek tarcia przepływającego medium o wnętrze rury oraz armaturę, jest składową strat ciśnienia w rurociągu, zarówno ssawnym, jak i tłocznym.

Schemat podnoszenia pompy

Schemat podnoszenia pompy, opracowanie graficzne na podstawie rysunku ze strony minvent.pl

Wysokość podnoszenia pompy wzór

Parametr ten liczony jest według wzoru:

H = Hg+ (p2– p1)/ρg + Z

gdzie:


Hg– geometryczna wysokość podnoszenia cieczy

Z – suma oporów przewodu ssącego i tłoczącego

p1, p2– ciśnienia w poszczególnych zbiornikach